Dzwon do nurkowania głębinowego (2024)

","uid":1656143,"tid":132867,"edited":1614470838507,"timestamp":1614470765501,"editor":{"uid":1656143,"username":"Kwazar w puszce","userslug ":"quasar-in-a-can","displayname":"Quasar in a can"},"pid":1501147,"toPid":"1501134","deleted":0,"upvotes":0, "downvotes": 0,"deleterUid":0,"replies":{"hasMore":false,"users":[],"text":"1 odpowiedź","count":0},"bookmarks": 0,"votes":0,"timestampISO":"2021-02-28T00:06:05.501Z","editedISO":"2021-02-28T00:07:18.507Z","isRarePost":false,"index ":2,"eventStart":1614470765501,"eventEnd":1690600806722,"parent":{"username":"BurnBacon"},"user":{"uid":1656143,"username":"Kwazar w puszce ","userslug":"quasar-in-a-can","reputation":1,"postcount":2,"topiccount":1,"picture":"https://images-eds-ssl.xboxlive .com/image?url=wHwbXKif8cus8csoZ03RW8ke8ralOdP9BGd4wzwl0MJ9z6QzuGwZjtvbE7sSsMVWEdhwXNq0tQUfvubLj4gcSm1tcVIaXNC5kmfXa2qCNAZTpVOBFnZnEJRBmKEYZSIm44aU8zosdlw7 IaGuCe7NJ8WulvjwrgtPegdrSY5kxCA-&format=png","podpis":"","banned":false,"banned:expire":0,"status":"offline","lastonline":1614512131201," groupTitle":"Rozbitek","mutedUntil":0,"displayname":"Kwazar w puszce","groupTitleArray":["Rozbitek"],"icon:text":"Q","icon:bgColor": "#e91e63","lastonlineISO":"2021-02-28T11:35:31.201Z","banned_until":0,"banned_until_readable":"Brak blokady","muted":false,"selectedGroups":[], "custom_profile_info":[],"karmaGroup":{"name":"Rozbitek","slug":"rozbitek","createtime":1563531385308,"userTitle":"Rozbitek","description":"DaS L1" ","memberCount":1347885,"deleted":"0","hidden":1,"system":0,"private":0,"disableJoinRequests":0,"ownerUid":"329290","ikona" :"fi fi--karma-diamond-half","labelColor":"#000000","userTitleEnabled":0,"textColor":"#ffffff","disableLeave":0,"memberPostCids":"", "nameEncoded":"Rozbitek","displayName":"Rozbitek","userTitleEscaped":"Rozbitek","createtimeISO":"2019-07-19T10:16:25.308Z","memberPostCidsArray":[],"cover :thumb:url":"/forum/forum/assets/images/cover-default.png","cover:url":"/forum/forum/assets/images/cover-default.png","okładka:pozycja ":"50% 50%"},"allGroups":[]},"bookmarked":false,"upvoted":false,"downvoted":false,"selfPost":false,"events":[]," topicOwnerPost":true,"display_edit_tools":false,"display_delete_tools":false,"display_moderator_tools":false,"display_move_tools":false,"display_post_menu":0}],"events":[],"category":{" icon":"fi--dice","disabled":0,"imageClass":"cover","parentCid":14,"bgColor":"#81654d","numRecentReplies":1,"topic_count":51933 ","class":"col-md-3 col-xs-6","descriptionParsed":"Opublikuj swoje najśmielsze teorie i nadzieje na to, co może nadejśćMorze złodziei.","slug":"67/sugestie-zwrotne","name":"Opinia + sugestie","color":"#323335","undefined":"1","subCategoriesPerPage":10,"order ":1,"cid":67,"link":"","post_count":486599,"description":"Opublikuj swoje najśmielsze teorie i nadzieje na to, co może się wydarzyć w Sea of ​​Thieves. ","minTags":0,"maxTags":5,"postQueue":0,"isSection":0,"totalPostCount":486599,"totalTopicCount":51933},"tagWhitelist":["Windows 10"," xbox one","ogólne","pytanie","merchandise","feedback","wideo","zrzut ekranu","sztuki fanów","konkurs","historia i wiedza","tylko dla zabawy"," community","events"],"minTags":0,"maxTags":5,"thread_tools":[],"isFollowing":false,"isNotFollowing":true,"isIgnoring":false,"bookmark":null ","postSharing":[],"deleter":null,"merger":null,"related":[{"tid":160542,"uid":881700,"cid":67,"mainPid":1827144, "title":"rozgrywka i estetyka","slug":"160542/rozgrywka i estetyka","timestamp":1690597366483,"lastposttime":1690597366483,"postcount":1,"viewcount":13,"tags ":[{"value":"feedback","valueEscaped":"feedback","valueEncoded":"feedback","class":"feedback"},{"value":"ogólne","valueEscaped": "ogólne","valueEncoded":"ogólne","class":"ogólne"},{"value":"społeczność","valueEscaped":"społeczność","valueEncoded":"społeczność","class": "community"}],"postercount":1,"upvotes":1,"downvotes":0,"deleted":0,"locked":0,"pinned":0,"pinExpiry":0,"deleterUid ":0,"titleRaw":"rozgrywka i estetyka","timestampISO":"2023-07-29T02:22:46.483Z","scheduled":false,"lastposttimeISO":"2023-07-29T02:22: 46.483Z","pinExpiryISO":"","votes":1,"teaserPid":null,"thumbs":[],"category":{"cid":67,"name":"Opinia + sugestie" ","slug":"67/sugestie-zwrotne","icon":"fi--dice","backgroundImage":"","imageClass":"okładka","bgColor":"#81654d","kolor ":"#323335","disabled":0},"user":{"uid":881700,"username":"ADMIN eSport","userslug":"admin-esport","reputation":1, "postcount":1,"picture":"https://images-eds-ssl.xboxlive.com/image?url=wHwbXKif8cus8csoZ03RWwcxuUQ9WVT6xh5XaeeZD01lYI1.K4gGf7cqlZ1YM_tmLau.lxj1mAKOP8Qq.U9cfcqi5oqtp9z6 yWwf*ckvNCPV5P2pXzES2gstAlMez2ppC83YK3_mGdmeIwchUSOi25RZ.XY4WZfm4QGMv40XIV4Wx9Rl7zza.l9dX3CKwdReC&format=png","podpis":null, "banned":false,"status":"online","displayname":"ADMIN eSport","icon:text":"A","icon:bgColor":"#f44336","banned_until_readable":"Nie Banned"},"teaser":null,"isOwner":false,"ignored":false,"unread":true,"bookmark":1,"unreplied":true,"icons":[]},{" tid":160543,"uid":2094808,"cid":67,"mainPid":1827145,"title":"Kilka nowych piosenek i prawdopodobnie instrumentów!!","slug":"160543/niektóre-nowe-piosenki -and-possibly-instruments","timestamp":1690598225511,"lastposttime":1690600012581,"postcount":2,"viewcount":17,"tags":[{"value":"ogólne","valueEscaped": "ogólne","valueEncoded":"ogólne","class":"ogólne"},{"value":"dla zabawy","valueEscaped":"dla zabawy","valueEncoded":"tylko%20dla %20fun","class":"tylko dla zabawy"},{"value":"community","valueEscaped":"community","valueEncoded":"community","class":"community"} ],"postercount":2,"teaserPid":"1827149","deleted":0,"locked":0,"pinned":0,"pinExpiry":0,"upvotes":0,"downvotes": 0,"deleterUid":0,"titleRaw":"Kilka nowych piosenek i prawdopodobnie instrumentów!!","timestampISO":"2023-07-29T02:37:05.511Z","scheduled":false,"lastposttimeISO": "2023-07-29T03:06:52.581Z","pinExpiryISO":"","votes":0,"thumbs":[],"category":{"cid":67,"name":"Opinia + Suggestions","slug":"67/feedback-suggestions","icon":"fi--dice","backgroundImage":"","imageClass":"cover","bgColor":"#81654d" ","color":"#323335","disabled":0},"user":{"uid":2094808,"username":"Coastal Ninja14","userslug":"coastal-ninja14","reputation" :0,"postcount":1,"picture":"https://images-eds-ssl.xboxlive.com/image?url=8Oaj9Ryq1G1_p3lLnXlsaZgGzAie6Mnu24_PawYuDYIoH77pJ.X5Z.MqQPibUVTcS9jr0n8i7LY1tL3U7AiafUOsK7P4J voAgxJUKrJaMI8e8zafTfx3sGaBBhwTKs85&format=png","podpis":null,"zbanowany" :false,"status":"online","displayname":"Coastal Ninja14","icon:text":"C","icon:bgColor":"#f44336","banned_until_readable":"Nie zbanowany"} ","teaser":{"pid":1827149,"uid":858593,"timestamp":1690600012581,"tid":160543,"content":"

Bardzo bym chciała skrzypce, taki piękny instrument i dźwięk...

","timestampISO":"2023-07-29T03:06:52.581Z","user":{"uid":858593,"username":"WolfManbush","userslug":"wolfmanbush","picture": "https://images-eds-ssl.xboxlive.com/image?url=wHwbXKif8cus8csoZ03RW8ke8ralOdP9BGd4wzwl0MJ9z6QzuGwZjtvbE7sSsMVWmftz_CwJwLZEb.4.N.A5ZSSlhRZVSHs.HaLsfToit1FCjjIAhJTELNjTcKo 85dcue7F0hHqQSQmlwCnSp7.CMI3KKLv3ODkEgVWokIk9fRw-&format=png","displayname":"WolfManbush","icon:text": "W","icon:bgColor":"#f44336"},"index":2},"isOwner":false,"ignored":false,"unread":true,"bookmark":1,"unrepled" :false,"icons":[]},{"tid":160515,"uid":3546337,"cid":3,"mainPid":1826742,"title":"2 Mann Crew sucht 1-2 Spieler" ","slug":"160515/2-mann-crew-sucht-1-2-spieler","timestamp":1690521843742,"lastposttime":1690521843742,"postcount":1,"viewcount":30,"tags" :[{"value":"xbox one","valueEscaped":"xbox one","valueEncoded":"xbox%20one","class":"xbox-one"},{"value":"ogólne" ","valueEscaped":"ogólne","valueEncoded":"ogólne","class":"ogólne"},{"value":"dla zabawy","valueEscaped":"dla zabawy","valueEncoded" :"just%20for%20fun","class":"tylko-dla-zabawy"},{"value":"community","valueEscaped":"community","valueEncoded":"community","class" :"community"}],"postercount":1,"upvotes":1,"downvotes":0,"deleted":0,"locked":0,"pinned":0,"pinExpiry":0," deleterUid":0,"titleRaw":"2 Mann Crew takiet 1-2 Spieler","timestampISO":"2023-07-28T05:24:03.742Z","scheduled":false,"lastposttimeISO":"2023- 07-28T05:24:03.742Z","pinExpiryISO":"","votes":1,"teaserPid":null,"thumbs":[],"category":{"cid":3,"name" :"Community - "The Shipmates' Quarters"","slug":"3/community-the-shipmates-quares","icon":"fi--shipmates","backgroundImage":"","imageClass": "cover","bgColor":"#9eaa7e","color":"#323335","disabled":0},"user":{"uid":3546337,"username":"FlyingMarkus954","userslug ":"flyingmarkus954","reputation":1,"postcount":1,"picture":"https://images-eds-ssl.xboxlive.com/image?url=8Oaj9Ryq1G1_p3lLnXlsaZgGzAie6Mnu24_PawYuDYIoH77pJ.X5Z.MqQPibUVTcS9jr0n8i7LY1t L3U7AiafZwCIOQHhtQjleCeml8HnWW.2qABNHSixsGEhUgtpYpw&format=png ","signature":null,"banned":false,"status":"offline","displayname":"FlyingMarkus954","icon:text":"F","icon:bgColor":"#f44336" ","banned_until_readable":"Nie zbanowano"},"teaser":null,"isOwner":false,"ignored":false,"unread":true,"bookmark":1,"unreplied":true,"ikony" :[]},{"tid":160526,"uid":3531108,"cid":67,"mainPid":1826931,"title":"Aktywne zwierzę 24/7","slug":"160526/24 -7-active-pet","timestamp":1690557454128,"lastposttime":1690561315257,"postcount":2,"viewcount":66,"tags":[{"value":"windows 10","valueEscaped" :"windows 10","valueEncoded":"windows%2010","class":"windows-10"},{"value":"feedback","valueEscaped":"feedback","valueEncoded":"feedback ","class":"informacje zwrotne"},{"value":"pytanie","valueEscaped":"pytanie","valueEncoded":"pytanie","class":"pytanie"},{"wartość": "ogólne","valueEscaped":"ogólne","valueEncoded":"ogólne","class":"ogólne"},{"value":"społeczność","valueEscaped":"społeczność","valueEncoded": "community","class":"community"}],"postercount":2,"teaserPid":"1826971","deleted":0,"locked":0,"pinned":0,"pinExpiry": 0,"upvotes":0,"downvotes":0,"deleterUid":0,"titleRaw":"24/7 aktywne zwierzę","timestampISO":"2023-07-28T15:17:34.128Z"," Scheduled":false,"lastposttimeISO":"2023-07-28T16:21:55.257Z","pinExpiryISO":"","votes":0,"thumbs":[],"category":{"cid" :67,"name":"Informacje zwrotne + sugestie","slug":"67/opinie-sugestie","icon":"fi--dice","backgroundImage":"","imageClass":"okładka" ","bgColor":"#81654d","color":"#323335","disabled":0},"user":{"uid":3531108,"username":"Ajezon","userslug":" ajezon","reputation":0,"postcount":1,"picture":"https://images-eds-ssl.xboxlive.com/image?url=8Oaj9Ryq1G1_p3lLnXlsaZgGzAie6Mnu24_PawYuDYIoH77pJ.X5Z.MqQPibUVTcS9jr0n8i7LY1tL3U7AiafY 0WFCfVHbhZVHpXIqp__opgIYpWvPaafSNnQ6VpRb.U&format=png"," podpis":null,"banned":false,"status":"offline","displayname":"Ajezon","icon:text":"A","icon:bgColor":"#f44336","banned_until_readable ":"Nie zbanowany"},"teaser":{"pid":1826971,"uid":767955,"timestamp":1690561315257,"tid":160526,"content":"

@ajezon obecnie nie.


©Disneya. Wszystkie znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich właścicieli.


Ostatni etap Polowania na Zbieracza rozpocznie się za:

","PodczasOpenText":"

Ostatni etap Polowania na Zbieracza jest już dostępny!

","WygasłyTekst":"

Ostatni etap Polowania na Zbieracza jest już dostępny!

","DaysText":"dni","HoursText":"hrs","MinutesText":"mins","SecondsText":"sek","Link":"/polowanie na zbieraczy","Motyw" :"purple","CountDownLayoutStyle":"large"},"showGlobalFog":"0","accountMenu":{"#Name":"accountMenu","#Type":"AccountMenu","Items":[ {"#Name":"Pory roku","Header":"Pory roku","HeaderIcon":"legenda","Links":[{"#Name":"Postęp sezonu","Text":"Postęp sezonu" ","Url":"/profil/sezony","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""}]},{"#Name":"Przygoda","Header":"Mój pirat","HeaderIcon ":"czaszka","Linki":[{"#Name":"Przegląd","Tekst":"Przegląd","Url":"/profile/przegląd","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth" :""},{"#Name":"Kapitan","Text":"Kapitan","Url":"/profile/kapitan","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{ "#Name":"Moi znajomi","Text":"Moi znajomi","Url":"/znajomi/","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{"#Name": "Adventures","Text":"Adventures","Url":"/profile/adventures","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{"#Name":"Reputacja","Tekst ":"Reputation","Url":"/profile/reputacja","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{"#Name":"Osiągnięcia","Text":"Osiągnięcia", "Url":"/profile/osiągnięcia","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{"#Name":"Skrzynia","Text":"Skrzynia","Url":"/ profile/your-chest","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{"#Name":"Tabele wyników","Text":"Tabele wyników","Url":"/tablice wyników/", "ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""}]},{"#Name":"TwojeSzczegóły","Header":"Moje dane","HeaderIcon":"signup","Linki":[{ "#Name":"Konto","Text":"Moje konto","Url":"/konto","ProgrammedUrl":"","RequiresForumAuth":""},{"#Name":"Profil ","Text":"Forum Profile","Url":"","ProgrammedUrl":"forumprofile","RequiresForumAuth":"yes"}]}]},"globalErrorBoundary":{"#Nazwa":" globalErrorBoundary","#Type":"Komunikat o błędzie","Title":"O rany","BodyText":"

Witryna Sea of ​​Thieves napotkała błąd! Bądźcie pewni, że nasz zespół internetowy krzyczy na to i szturcha kordelasami. Normalna usługa zostanie wznowiona jak najszybciej.

\n\n

Aby dowiedzieć się więcej o grze, odwiedźwww.xbox.com/seaofthieves

\n\n

Aby zgłosić prośbę o wsparcie, odwiedź stronęsupport.seaofthieves.com

","Cta":{"ButtonText":"","URL":"","Label":"","Style":"","VideoPlayerLink":{"VideoService":"","VideoId" :"","VideoFile":"","ChannelName":"","VideoTitle":"","AudioTranscription":"","PosterImage":{"mały telefon":"","średni telefon ":"","tablet":"","desktop":"","largeDesktop":""},"openInModal":""},"SignUpFlowTrigger":{"Id":""},"PlayFabAnalyticsTag ":""}}},"locale":{"duration":"Czas trwania","connectYourChannel":"Połącz swój kanał","unlinkAccount":"Odłącz konto","linkAccount":"Połącz konto"," linkedTo":"Linked to","on":"on","postedIn":"Opublikowano w","allUpdates":"Wszystkie aktualizacje","readMore":"Czytaj więcej","latestUpdate":"Najnowsza aktualizacja ","articleFilterType":"Typ","articleFilterAge":"Wiek","thisMonth":"Ten miesiąc","lastMonth":"Ostatni miesiąc","thisYear":"Ten rok","starsze":" Starsze","filter":"Filtr","shareThis":"Podziel się tym","connectWithUs":"Połącz się z nami","availableOn":"Dostępne na","cookieText":"Korzystając z tej strony, zgadzasz się do korzystania z plików cookie do analiz spersonalizowanych treści i reklam.","cookieUrl":"https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/","cookieCta":"Dowiedz się więcej","relatedArticles": "Related Articles","latestNews":"Najnowsze wiadomości","allNews":"Wszystkie wiadomości","baseSocialDescription":"Niezbędne pirackie doświadczenie od Rare, wypełnione po brzegi żeglarstwem i eksploracją, walką i plądrowaniem, rozwiązywaniem zagadek i poszukiwanie skarbów!","twitterAccount":"@SeaOfThieves","surveyComplete":"Nie możesz zmienić swojej odpowiedzi w ankiecie.","close":"Close","whatIsTheInsider":"Co to jest program dla osób poufnych? ","next":"Dalej","back":"Wstecz","enterEmail":"Wprowadź adres e-mail","continue":"Kontynuuj","signInToXbox":"Zaloguj się do Xbox","anuluj ":"Cancel","joinMeInInsider":"Dołącz do mnie w programie Sea of ​​Thieves Insider!","enterForums":"Wejdź na fora!","reputation":"Reputacja","posty":"Posty"," followers":"Obserwatorzy","following":"Obserwowanie","sentVerification":"Wysłaliśmy Ci e-mail weryfikacyjny.","unableToChangeEmail":"Nie można zmienić e-maila. Spróbuj ponownie później.","resentVerification":"Wysłaliśmy ponownie Twoją weryfikacyjną wiadomość e-mail.","unableToResend":"Nie można ponownie wysłać weryfikacyjnej wiadomości e-mail.","changeThis":"Zmień to", "yourDetails":"Twoje dane","resendVerification":"Wyślij ponownie e-mail weryfikacyjny","contactEmail":"Kontaktowy adres e-mail:","serviceInterruption":"Przerwa w działaniu usługi","verificationWarning":"Obecnie występują problemy z wysyłaniem e-maili weryfikacyjnych. Otrzymanie wiadomości e-mail może potrwać do 90 minut.","update":"Aktualizacja","copyUrlToClipboard":"Kopiuj adres URL do schowka","linkCopiedToClipboard":"Link skopiowany do schowka.","notLoggedIn":"Nie zalogowany? Straciłeś!","noNotifications":"Proszę {{forumLink}}, aby wyświetlić swoje powiadomienia","visitForum":"odwiedź forum","notifications":"Powiadomienia","status":"Status" ","login":"Logowanie!","profile":"Profil","logout":"Wylogowanie","account":"Konto","chat":"Czat","seaOfTheives":"Sea of ​​Thieves ","seaOfThieves":"Sea of ​​Thieves","search":"Search","leftPioneerProgrammeMsg":"Pomyślnie opuściłeś program pionierski.","ajaxGenericErrorMessage":"Niestety, nie możemy przetworzyć Twojego żądania w tej chwili.","joinedpioneerProgrammeMsg":"Dołączyłeś do programu pionierskiego.","streamerOfTheWeek":"Twórca tygodnia","Zweryfikowany":"Zweryfikowany","Niezweryfikowany":"Niezweryfikowany"," all":"All","servicesHealthy":"Wszystkie usługi działają normalnie","insiderServicesHealthy":"Insiders są aktywne","insiderServicesWarning":"Insider nie działa z powodu prac konserwacyjnych","servicesWarning":"Występują problemy dotyczące services","servicesUnknown":"Przepraszamy, nie udało się określić stanu usługi","at":"at","pirateTimesHeading":"Pirate Times","pirateTimesStrapline":"Przedstawiamy Ocean Tales From The Sea Of Thieves", "pirateTimesSlug":"Założona wiele księżyców temu","pirateTimesCaption":"Lokalne wiadomości interesujące dla wszystkich","pirateTimesPrice":"Cena 1 monety","newspaperAdvertTitle":"Reklama","newspaperNextIssue":"Następny numer" ","newspaperNextIssueDate":"10 lutego","newspaperIssueCarouselTitle":"Poprzednie numery","lastUpdated":"Ostatnia aktualizacja","insiderChangedMind":"Nie, zmieniłem zdanie","insiderLeave":"Tak, Chcę wyjść","Article":"Artykuł","submit":"Prześlij","notificationsMarkAllRead":"Oznacz wszystkie jako przeczytane","notificationsViewAll":"Wyświetl wszystkie","online":"Online", "away":"Away","dnd":"Nie przeszkadzać","invisible":"Niewidoczny","deleteAccountText":"Usuń moje konto","deleteAccountCancel":"Anuluj","deleteAccountErrorMessage":"Tam podczas usuwania konta wystąpił błąd. Proszę spróbuj ponownie. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z namiwsparcie","deleteAccountConfirmText":"Przeczytałem i zrozumiałem powyższe i chciałbym usunąć swoje konto.","socialAccountLinked":"Pomyślnie połączyłeś swoje konto.","socialAccountNotLinked":"Przepraszamy, nie mogliśmy połączyć Twojego konta Account.","socialAccountUnLinked":"Pomyślnie odłączyłeś swoje konto. ","newspaperListAllIssues":"Wszystkie wydania","newspaperListReadFullIssue":"Przeczytaj całe wydanie","bilgeRats":"Bilge Rats","patchNotes":"Uwagi o łatce","majorRelease":"Aktualizacja treści","playerGuidesTitle ":"Sea of ​​Thieves Player Guide","playerGuidesDescription":"Zapoznaj się z naszą biblioteką łatwych w obsłudze przewodników dla graczy.","playerGuideAuthor":"Ten przewodnik dla graczy został napisany przez","by":"Przez"," see":"Zobacz","viewchallenges":"Wyświetl wyzwania","sortBy":"Sortuj według","najnowsze do najstarszych":"Od najnowszych do najstarszych","najstarsze do najnowszych":"Od najstarszych do najnowszych","creatorStatusUnlinked":" Pomyślnie zrezygnowałeś z Creator Crew.","apply":"Apply","myContent":"My Content","myCreations":"Moje dzieła","howTos":"Jak to zrobić","assets" ":"Assets","getCode":"Uzyskaj kod","scratch_text":"Zdrap, aby odsłonić","signupFlowError":"Nie można ukończyć rejestracji w tej chwili. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwemhttps://support.seaofthieves.com","insiderStatusUnlinked":"Opuściłeś program Insider","insiderTandCVersion":"03.02.2019","manageUser":"Zarządzanie","changeEmail":"Zmień adres e-mail","insiderStatusUnlinkError":"Przepraszamy , wystąpił błąd podczas opuszczania programu, spróbuj ponownie","retry":"Ponów","insiderTermsStepErrorPirate":"Niestety, nie możemy znaleźć twojego pirata z gry Sea of ​​Thieves - kliknijTutajaby uzyskać więcej informacji na temat tego błędu.","signupFlowErrorSession":"Ups – wygląda na to, że sesja wygasła! KliknijTutaji zaloguj się ponownie, aby spróbować ponownie.","mainNavAriaText":"Main Site","subNavAriaText":"Sub Menu","logoLinkAriaText":"Sea Of Thieves Logo","accountMenuControlAriaText":"Konto","selectLanguage" :"Wybór języka. Obecnie ustawione na {{lang}}.","paginationLabel":"Wybierz stronę","playVideo":"Odtwórz wideo","viewImage":"Wyświetl obraz","creatorStatusUnlinkError":"Wystąpił błąd podczas opuszczania program, spróbuj ponownie","accountLinked":"Account Linked","rewardLockedText":"Następna nagroda","rewardUnlockedText":"Odblokowane","creatorTandCVersion":"22/06/2019","newTermsAndConditions": "New Rules and Conditions","acceptNewTermsAndConditions":"Zgadzam się na te nowe warunki","twitchDropsTandCVersion":"02/07/2019","twitchDropsStatusUnlinkError":"Przepraszamy, wystąpił błąd podczas opuszczania programu, prosimy spróbuj ponownie","twitchDropsStatusUnlinked":"Opuściłeś program Twitch Drop","backToPirateAcademy":"Powrót do Akademii Piratów","rewardAvailableText":"Dostępne","relatedGuides":"Powiązane artykuły","nineCatNura": "Nine-Cat Nura","seamark":"Seamark","duke":"Duke","carouselSlide":"Carousel Slide","new":"Nowy","noResults":"Brak wyników", "resetFilters":"Resetuj filtry","początkujący":"Początkujący","średniozaawansowany":"Średniozaawansowany","ogólny":"Ogólny","textarticle":"Artykuł tekstowy","video":"Wideo", "sailing":"Strategie żeglarskie","shipandcrew":"Statek i załoga","combat":"Walka","tools":"Narzędzia","adventure":"Przygoda","arena":"Arena ","encounters":"Spotkania","rewards":"Nagrody","pvp":"PVP","voyages":"Podróże","cooking":"Gotowanie","grouptitle_language":"Język", "grouptitle_platform":"Platforma","grouptitle_age":"Wiek","grouptitle_gamemode":"Tryb gry","visit":"Odwiedź","xbox":"XBOX","pc":"PC"," teen":"Teen","family":"Rodzina","mature":"Mature","socialAccountLinkedToAnotherGamertag":"Konto Twitcha jest już połączone z innym kontem Xbox Live.Zobacz ten artykuł pomocy technicznej, aby uzyskać porady","socialSwagTandCVersion":"18/09/2019","yourProgrammes":"Twoje programy","availableProgrammes":"Dostępne programy","yourSocialAccounts":"Twoje konta społecznościowe","youHaveLeftProgramme":"Opuściłeś ","socialAccountUnlinkError":"Przepraszamy, nie mogliśmy odłączyć Twojego konta. Spróbuj ponownie.","socialAccountUnlinkMessage":"Konto zostało pomyślnie odłączone","programmes":"Programy","leave":"Opuść","socialSwagClaimError":"Błąd podczas odbierania nagrody w ramach społecznościowej, spróbuj później","socialSwagSubscribeError ":"Błąd podczas subskrybowania e-maili marketingowych, spróbuj później","pl":"English","fr":"Français","it":"Italiano","es":"Español","es-mx ":"Español (meksykański)","de":"Deutsch","ru":"Pусский","pt-br":"Português Brasileiro","zh-tw":"中文","show_transcription": "Pokaż transkrypcję audio","hide_transcription":"Ukryj transkrypcję audio","twitchPrimeTandCVersion":"09/10/2019","videoWithMusicPlaying":"Wideo z odtwarzaną muzyką","pollingErrorMessage":"Przepraszamy, nie możemy zaakceptować Answers in the moment","toggleFireEffect":"Przełącz efekt ognia","step":"Krok","emailPreferences":"Ustawienia e-mail","TwitchPrime":"Twitch Prime","toggleSnowEffect":"Przełącz efekt śniegu ","generated_at":"Szczegóły twojego roku spędzonego w Sea of ​​Thieves zostały zapisane w","not_updated":"Te informacje nie są aktualne, ale życzymy ci chwały w przyszłych podróżach!"","yir_disclaimer":" Informacje o graczu zebrane od 30 kwietnia 2019 r.","yir_button_string":"Przejrzyj mój rok 2019","first_played":"Grałeś w Sea of ​​Thieves","previous":"Poprzednia","yir_server_error":"My" masz problemy z podsumowaniem roku — spróbuj ponownie później.","yir_no_pirate":"Wygląda na to, że jeszcze nie znalazłeś swojej drogi do Sea of ​​Thieves... Nieważne, rzuć okiem na przygody, które czekają, gdy zdecydujesz się wypłynąć!","forumBannedPermanently":"Zostałeś zbanowany na stałe.","forumBannedTemp":"Obecnie jesteś zbanowany. Ten zakaz zostanie zniesiony {{expires}}.","currentItem":"Current Item","last":"Last","first":"First","days":"days","hours" :"hrs","minuty":"minuty","sekundy":"sekundy","linkYour":"Połącz swoje","unlinkYour":"Odłącz swoje","strona":"Strona","bieżąca strona" :"Bieżąca strona","paginationNavigation":"Nawigacja po paginacji","questionProgress":"Pytanie {{index}} z {{total}}","letterA":"A.","letterB":"B. ","letterC":"C.","letterD":"D.","letterE":"E.","letterF":"F.","shareOnPlatform":"Udostępnij na {{platform}} ","download":"Pobierz","isThisArticleHelpful":"Czy ten artykuł jest pomocny?","twitchAccountTokenExpired":"Wygląda na to, że Twój token dostępu do Twitcha wygasł. Wróć i odłącz/ponownie połącz swoje konto Twitch","socialAccountsLinkedToGamertag":"Konta społecznościowe połączone z Twoim tagiem gracza","socialAccountLinkGamertag":"Link {{gamerTag}} do","twitchDropStatusLinked":"Twój tag gracza {{ gamerTag}} jest powiązany z Twoim kontem Twitch {{twitchUser}} i kwalifikujesz się do otrzymywania Twitch Drops!","twitchDropStatusNeedsLink":"Twój tag gracza {{gamerTag}} nie jest powiązany z Twoim kontem Twitch — połącz swoje konto, aby otrzymać Twitch Drops!","takeYourQuiz":"Get My Pirate Personality Mix","quizShareImageAlt":"Pirate Personality Share Image","socialAccountStatus":"Twój status konta społecznościowego:","loading":"Ładowanie","answer ":"Answer ","navigationTo":"Nawigowano do {{page}}","grouptitle_Difficulty":"Trudność","grouptitle_ArticleCategory":"Kategoria","grouptitle_Profile":"Author","open":"Otwórz ","waystoplay":"Sposoby gry","naturalhazards":"Zagrożenia naturalne","pirateperils":"Pirackie niebezpieczeństwa","gettingstarted":"Pierwsze kroki","aroundtheoutposts":"Wokół posterunków"," toolsofthetrade":"Narzędzia handlu","lifeaboardship":"Życie na statku","accountAgeRestricted":"Twoje konto ma ograniczenia wiekowe i nie ma dostępu do tej zawartości","accountType":"Typ konta: {{type}} ","child":"Dziecko","challengeReward":"Challenge Reward","manageCookies":"Zarządzaj plikami cookie","totalSelected":"Wybrano {{total}} elementów","global":"Globalny", "friends": "Przyjaciele","top":"Top","bieżący":"Bieżący","skipToContent":"Przejdź do treści","menu":"Menu","notificationsMenuControlAriaText":"Powiadomienia", "notificationsHeading":"Powiadomienia","accountMenuLoggedInHeadingText":"WITAJ Z POWROTEM!"","seaDogs":"Psy morskie","reapersBones":"Kości Żniwiarza","huntersCall":"Zew Łowcy","goldHoarders" ":"The Gold Hoarders","orderOfSouls":"The Order Of Souls","merchantAlliance":"The Merchant Alliance","item.creatorCrew":"The Creator Crew","metresShortForm":"m"," showMore":"Pokaż więcej","viewProfile":"Wyświetl profil","tallTales":"Tall Tales","creatorCrew":"Załoga twórców","athenasFortune":"Fortuna Ateny","gold":" Złoto","ancientCoins":"Starożytne monety","dublony":"Dublony","readMoreAbout":"Więcej informacji o","viewAllTaggedGroups":"Wyświetl wszystkie grupy oznaczone tagiem","locked":"Zablokowany", "audioDescriptionText":"Film z odtwarzaną muzyką","yourStats":"Twoje statystyki","releaseDetails":"Aktualizacja {{releaseName}}, wydana {{releaseDate}}","yourStatsForRelease":"Twoje statystyki z { {releaseName}} update","viewYourStorySoFar":"Wyświetl swoją dotychczasową historię","yourStorySoFarShareAlt":"Twoja dotychczasowa historia udostępnij obraz","selected":"selected","viewPersonsProfile":"Wyświetl {{username} }'s Profile","pve":"PvE","funny":"Zabawny","przyjazny":"Przyjazny","rolePlay":"Odgrywanie ról","tutorial":"Samouczek","po prostu chilling ":"Po prostu chilling","live":"Na żywo teraz","offline":"Offline","liveLabel":"{{username}} transmituje na żywo w {{streamingService}}","offlineLabel":"{ {username}} jest offline","grouptitle_categoryFilters":"Filtry kategorii","english":"angielski","german":"niemiecki","francuski":"francuski","hiszpański":"hiszpański"," russian":"rosyjski","włoski":"włoski","koreański":"koreański","japoński":"japoński","portugalskiBrazylijski":"portugalski brazylijski","szwedzki":"szwedzki","chiński" ":"Chiński","polski":"Polski","meksykańskiHiszpański","subscribers":"Subskrybenci","tags":"Tagi","partnerBio":"Biografia partnera","viewUserSocialMedia ":"Wyświetl {{nazwa użytkownika}} w {{socialMedia}}","competitive":"Konkurencja","sortNameAZ":"Nazwa - A-Z","sortNameZA":"Nazwa - Z-A","partnersStreamingLive":" Partnerzy obecnie przesyłają strumieniowo na żywo","watchLive":"Oglądaj na żywo","userStreamingLive":"Oglądaj transmisję na żywo użytkownika {{username}} i polub ją lub obserwuj w {{socialMedia}} teraz","of":"of" ","eventTimeRemaining":"pozostały czas:","eventHasFinished":"wydarzenie zamknięte","eventYetYetOpen":"rozpoczyna się za:","eventIsComplete":"wydarzenie zakończone","footerESRB":"Ocena ESRB – T dla nastolatków . Zawiera wulgarny humor, użycie alkoholu i przemoc","footerRare":"Rare","footerXboxStudio":"Xbox Game Studios","fanGroupFilterLabel":"{{filterGroupTitle}} opcje filtrów","modalDialogTitle":"{{ name}} modal","modalDialogCloseButton":"Zamknij okno modalne {{name}}","videoShowing":"Odtwarzacz wideo pokazuje {{tytuł}}","currentTime":"Current Time","currentTimeWithValue":" Bieżący czas: {{time}}","play":"Play","pause":"Pauza","playingVideo":"Odtwarzanie wideo {{tytuł}}","mute":"Wycisz","wyłącz wyciszenie ":"Włącz wyciszenie","muteVideo":"Wycisz wideo {{tytuł}}","volumeLevel":"Poziom głośności","volumeWithValue":"Głośność: {{głośność}}","videoLive":"NA ŻYWO" ","videoProgress":"Bieżący czas: {{current}} Czas trwania: {{duration}}","showCC":"Pokaż napisy","hideCC":"Ukryj napisy","showFullscreen":"Pokaż Pełny ekran","closeFullscreen":"Zamknij pełny ekran","videoPosterImageAlt":"Obraz plakatu wideo do {{title}}","videoPlayVideo":"Odtwórz wideo {{title}}","logoLinkTitleText":"Sea of ​​Thieves Strona główna","turkish":"turecki","catalan":"kataloński","węgierski":"węgierski","renown_s":"Mała renoma","renown_m":"Średnia renoma","renown_l": "Large renown","progressBarText":"Poczyniłeś {{percent}}% postęp","progressBarXofYText":"Ukończono {{complete}} z {{total}} przedmiotów","pl":"Polski ","levelOfTotal":"Poziom {{level}} z {{total}}","currentStep":"Aktualny krok","completedStep":"Krok ukończony","notCompletedStep":"Krok nieukończony"," newsPinnedArticleTitle":"Polecane wiadomości","tr":"turecki","audioWillPlay":"Dźwięk będzie odtwarzany na tej stronie, wycisz tutaj","audioOff":"Wyciszony dźwięk","generatingImage":"Generowanie udostępnianego obrazu ","newsRSSFeed":"Przejdź do kanału RSS z wiadomościami","listReordered":"Lista została zmieniona, element {{index}} jest teraz elementem {{moved}} na liście.","listItemSelected": "Pozycja {{indeks}} wybrana. Użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić kolejność elementów (naciśnij spację lub Enter, aby potwierdzić) lub przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność elementów na liście.","listItemDropped":"Element {{index}} spadł do elementu {{moved}} w list.","listReorderCancelled":"Ponowna kolejność listy została anulowana, a wybrany element został zresetowany.","backToLore":"Powrót do historii","characters":"Postacie","backToWhosWho":"Powrót do listy Who","openInModal":"Otwórz w trybie modalnym","umbra":"Umbra","backToSite":"Powrót do strony głównej","leavingTitle":"Leaving Known Waters","leavingSubTitle":"Ten link prowadzi poza mapą Sea of ​​Thieves","leavingBodyText":"

Nasza czujna załoga nie ma wpływu na zawartość stron internetowych poza tą.

Wypłynięcie na szersze wody jest Rejsem podejmowanym na własne ryzyko.

","genericShareImageAlt":"Obraz do udostępniania","seconds-full":"sekundy","minutes-full":"minut","hours-full":"godziny","notificationMessage":"Wiadomość powiadomienia", "avatarLabel":"{{username}} Picture","removeFile":"Usuń plik - {{name}}","XofY":"{{index}} z {{total}}","attachedFiles": "Attached Files","hideMessage":"Ukryj wiadomość","sectionNavigation":"Nawigacja sekcji","navigationBar":"Pasek nawigacji","friendPlaying":"Twój znajomy '{{gamerTag}}' gra w Sea of Złodzieje już teraz.","joinThem":"Dołącz do nich na:","openXcloud":"Otwórz w Xbox Cloud Gaming","joinViaSteam":"Dołącz przez Steam","joinFriendText":"Dołącz do znajomego {{ gamerTag}} w grze Sea of ​​Thieves","noNotifs":"Nie masz nowych powiadomień","notifsError":"Powiadomienia są obecnie niedostępne","playingNow":"Gram teraz","joinFriendButton":"Dołącz do nich", "newsFilters":"Filtry wiadomości","carouselSlideControls":"Sterowanie suwakami karuzeli","numberAbbreviation":"Nr","youHaveSelected":"Wybrałeś","beginsIn":"Zaczyna się za","completeSignup" :"Complete Signup","adv12TandCVersion":"1","prTandCVersion":"1","videoProgressTimerLabel":"Current Time: {{current}} Czas trwania: {{duration}}, timer","forum. online":"Online","forum.away":"Poza domem","forum.dnd":"Nie przeszkadzać","forum.invisible":"Niewidoczny","forum.offline":"Offline"," forum.linkToProfileLabel":"Link do profilu {{username}}","forum.search":"Wyszukaj","forum.loadMore":"Wczytaj więcej","forum.rssFeed":"Kanał RSS","forum .memberList":"Lista członków","forum.noGroupMembers":"Ta grupa nie ma obecnie żadnych członków","forum.noGroupPosts":"Członkowie tej grupy nie napisali żadnych postów.","forum.postedIn":"Opublikowano in {{category}}","forum.flaggedPostsSingular":"Post został oznaczony {{flags}} raz","forum.flaggedPostsPlural":"Post został oznaczony {{flags}} razy","forum.searchTitlesPosts ":"Tytuły i posty","forum.searchTitles":"Tytuły","forum.posts":"Posty","forum.users":"Użytkownicy","forum.tags":"Tagi","forum .searchIn":"In","forum.advancedSearch":"Wyszukiwanie zaawansowane","forum.searchResultsMeta":"{{matchCount}} wynik(i) pasujące do '{{term}}', ({{time}} sekund)","forum.searchNoResults":"Nie znaleziono dopasowań","forum.unblock":"Odblokuj","forum.postedBy":"Opublikowane przez","forum.noUsersSelected":"Nie wybrano użytkowników"," forum.inCategories":"W kategoriach","forum.searchChildCategories":"Wyszukaj kategorie podrzędne","forum.noCategoriesSelected":"Nie wybrano kategorii","forum.postTime":"Czas wysłania","forum.newerThan" :"Nowy niż","forum.olderThan":"Starszy niż","forum.anyDate":"Dowolna data","forum.yesterday":"Wczoraj","forum.oneWeek":"Jeden tydzień"," forum.twoWeeks":"Dwa tygodnie","forum.oneMonth":"Jeden miesiąc","forum.threeMonths":"Trzy miesiące","forum.sixMonths":"Sześć miesięcy","forum.oneYear":" Jeden rok","forum.replyCount":"Liczba odpowiedzi","forum.atLeast":"Co najmniej","forum.atMost":"Maksymalnie","forum.sortBy":"Sortuj według","forum .relevance":"Relewancja","forum.lastReplyTime":"Czas ostatniej odpowiedzi","forum.topicTitle":"Tytuł tematu","forum.numberOfReplies":"Liczba odpowiedzi","forum.numberOfView":" Liczba wyświetleń","forum.topicStartDate":"Data rozpoczęcia tematu","forum.username":"Nazwa użytkownika","forum.category":"Kategoria","forum.descending":"W kolejności malejącej"," forum.ascending":"W porządku rosnącym","forum.hasTags":"Ma tagi","forum.noTagsSelected":"Nie wybrano tagów","forum.noTagTopics":"Brak tematów z tym tagiem." ","forum.noTags":"Brak tagów","forum.allCategories":"Wszystkie kategorie","forum.markAsRead":"Oznacz jako przeczytane","forum.all":"Wszystkie","forum. wybrane":"Selected","forum.topicsMarkedAsReadSuccess":"Tematy oznaczone jako przeczytane","forum.noPopularTopics":"Brak popularnych tematów","forum.noRecentTopics":"Brak aktualnych tematów."," forum.noUnreadTopics":"Brak nieprzeczytanych tematów.","forum.noTopTopics":"Brak najważniejszych tematów.","forum.refreshForNewTopics":"Odśwież stronę, aby zobaczyć najnowsze tematy","forum.clickToReload":" Kliknij tutaj, aby załadować ponownie.","forum.newPostNotification":"Jest nowy post.","forum.newPostsNotification":"Nowych postów jest {{postCount}}".","forum.newTopicNotification":"Jest nowy temat.","forum.newTopicAndPostNotification":"Jest nowy temat i nowy post.","forum.newTopicAndPostsNotification":"Jest nowy temat i {{postCount}} nowych postów.","forum .newTopicsNotification":"Nowych tematów jest {{topicCount}}".","forum.newTopicsAndPostNotification":"Nowych tematów i nowego postu: {{topicCount}}".","forum.newTopicsAndPostsNotification":"Jest { {topicCount}} nowych tematów i {{postCount}} nowych postów.","forum.enterUsername":"Wprowadź nazwę użytkownika do wyszukiwania","forum.joindate":"Dołącz","forum.topPosters":"Najlepsi plakaty ","forum.mostReputation":"Najwyższa reputacja","forum.mostFlags":"Najwięcej flag","forum.banned":"Zbanowany","forum.mostKarma":"Większość dni na morzu","forum. markAllRead":"Oznacz wszystkie jako przeczytane","forum.newNotificationsMessage":"Kliknij tutaj, aby zobaczyć nowe powiadomienia","forum.userBannedTitle":"Użytkownik zbanowany","forum.userBannedReason":"Przepraszamy, to konto zostało zbanowane (przyczyna : {{reason}})","forum.userBannedReasonUntil":"Przepraszamy, to konto zostało zbanowane do {{until}} (powód: {{reason}})","forum.okayText":"OK", "forum.leavingTitle":"Avast!","forum.leavingSubTitle":"Przepływasz na inne wody","forum.leavingBodyText":"

Ten link zabierze Cię z forum Sea of ​​Thieves.

Nasza banda zaufanych piratów nie ma kontroli nad zawartością zewnętrznych stron internetowych.

Jeśli zdecydujesz się kontynuować, robisz to na własne ryzyko.

","forum.continue":"Kontynuuj","forum.confirm":"Potwierdź","forum.cancel":"Anuluj","forum.removeTag":"Usuń tag {{tag}}","forum .bannedNotification":"Nasi moderatorzy społeczności zbanowali Twoje konto.","forum.bannedNotificationReason":"Nasi moderatorzy społeczności zbanowali Twoje konto z następujących powodów: {{reason}}","forum.blockUserSearch":"Wyszukaj i wybierz użytkownika z listy do zablokowania lub odblokowania","forum.noBlockedUsers":"Nie masz zablokowanych użytkowników","forum.bannedUntil":"Zablokowany do {{bannedUntilReadable}}","forum.bannedPermanently":"Zbanowany na stałe","forum.joined":"Dołączył","forum.lastOnline":"Ostatni online","forum.reputation":"Reputation","forum.karma":"Dni na morzu","forum.profileViews ":"Widok profilu","forum.followers":"Obserwatorzy","forum.following":"Obserwowanie","forum.follow":"Obserwowanie","forum.unfollow":"Przestań obserwować","forum. followSuccess":"Teraz obserwujesz {{username}}!","forum.unfollowingSuccess":"Nie obserwujesz już {{username}}!","forum.postsMadeBy":"Posty utworzone przez {{username} }","forum.flaggedPostsMadeBy":"Oznaczone posty autorstwa {{username}}","forum.noUserPosts":"Ten użytkownik jeszcze nic nie opublikował","forum.blockUser":"Zablokuj użytkownika"," forum.unblockUser":"Odblokuj użytkownika","forum.chatWith":"Kontynuuj czat","forum.newChatWith":"Nowy czat","forum.profile":"Profil","forum.banAccount":"Ban ","forum.unbanAccount":"Odblokuj","forum.settings":"Ustawienia","forum.blocks":"Bloki","forum.topics":"topics","forum.best":"Najlepsze ","forum.bookmarks":"Zakładki","forum.watched":"Obserwowane","forum.upvoted":"Poparte","forum.followsNoOne":"Ten użytkownik nikogo nie obserwuje","forum .hasNoFollowers":"Ten użytkownik nie ma żadnych obserwujących","forum.banAccountTitle":"Konto zablokowane","forum.banAccountDescription":"Wprowadź czas trwania bana. Pamiętaj, że czas równy 0 będzie traktowany jako permanentny ban.","forum.banLength":"Długość bana","forum.banReason":"Powód (opcjonalny)","forum.banUser":"Zablokuj konto użytkownika ","forum.notifications":"Powiadomienia","forum.none":"Brak","forum.notificationOnly":"Tylko powiadomienie","forum.upvoteNotifFreq":"Częstotliwość powiadomień głosujących","forum.save" :"Save","forum.settingsSaved":"Ustawienia zapisane","forum.upvoteAll":"Wszystkie pozytywne opinie","forum.upvoteTen":"Co dziesięć pozytywnych głosów","forum.upvoteLog":"10, 100 , 1000...","forum.upvoteDisabled":"Wyłączone","forum.loginSessions":"Sesje logowania","forum.recentIps":"Adresy IP ostatnio zalogowanych","forum.usernameHistory":"Historia nazwy użytkownika ","forum.latestFlags":"Najnowsze flagi","forum.banHistory":"Historia ostatnich banów","forum.reason":"Reason","forum.moderationNote":"Uwagi moderacji","forum.addNote ":"Dodaj notatkę","forum.moderationNoteSuccess":"Notatka moderacji została zapisana","forum.ipAddress":"Adres IP","forum.revokeSession":"Unieważnij sesję","forum.currentSession":"Bieżąca sesja ","forum.notCurrentSession":"Nieaktualna sesja","forum.noUsersInRoom":"Brak użytkowników w tym pokoju","forum.noMessageSelected":"Wybierz odbiorcę, aby wyświetlić historię wiadomości czatu","forum.chatPlaceholder ":"Tutaj wpisz wiadomość czatu, naciśnij enter, aby wysłać","forum.chatSubmit":"Wyślij","forum.chatMessageTooLong":"Wiadomość czatu jest za długa","forum.chattingWith":"Czat z:", "forum.inChatRoom":"W tym pokoju","forum.chatOptions":"Opcje czatu","forum.manageChatRoom":"Zarządzaj pokojem rozmów","forum.renameChatRoom":"Zmień nazwę pokoju","forum.leaveChatRoom" ":"Opuść czat","forum.leaveChatDescription":"

Czy na pewno chcesz opuścić ten czat?

Opuszczenie tego czatu spowoduje usunięcie Cię z przyszłej korespondencji na tym czacie. Jeśli zostaniesz ponownie dodany w przyszłości, nie zobaczysz historii czatu sprzed ponownego dołączenia.

","forum.chatToggle":"Chat Controls Toggle","forum.close":"Zamknij","forum.backToNavigation":"Powrót do nawigacji","forum.deleted":"Usunięte","forum.showIp ":"Pokaż IP","forum.edited":"Edytowane","forum.deleteMessageDescription":"Czy na pewno chcesz usunąć tę wiadomość?"","forum.edit":"Edytuj","forum.redo ":"Ponów","forum.confirmChatWithDnDUser":"Ten użytkownik ustawił swój status na DnD (Nie przeszkadzać). Czy nadal chcesz z nimi rozmawiać?","forum.youHaveUnreadNotifications":"Masz nieprzeczytane powiadomienia.","forum.renameRoom":"Zmień nazwę pokoju","forum.renameRoomDescription":"Ustawiona tutaj nazwa pokoju będzie widoczne dla wszystkich uczestników pokoju.","forum.renameRoomPlaceholder":"Wprowadź zmianę nazwy pokoju","forum.addChatUserHelp":"Wyszukaj użytkowników tutaj. Po wybraniu użytkownik zostanie dodany do czatu. Nowy użytkownik nie będzie mógł zobaczyć wiadomości czatu napisanych przed dodaniem ich do rozmowy. Tylko właściciele pokojów mogą usuwać użytkowników z czatów.","forum.removeChatUser":"Usuń","forum.downvoted":"Downvoted","forum.categories":"Categories","forum.noNewPosts":"Nie nowe posty.","forum.next":"Dalej","forum.upvote":"{{upvotes}} upvote","forum.upvotes":"{{upvotes}} upvotes","forum.subcategories" :"Subcategories","forum.newTopicButton":"Nowy temat","forum.categoryNoTopics":"

Brak tematów w tej kategorii.

Dlaczego nie spróbujesz opublikować jednego?

","forum.noTopicsSelected":"Nie wybrano tematów","forum.markUnreadForAll":"Wątek oznaczony jako nieprzeczytany dla wszystkich.","forum.selectCategory":"Wybierz kategorię","forum.moveTopics":"Przenieś tematy ","forum.moveTopic":"Przenieś temat","forum.confirmDeleteTopicText":"Czy na pewno chcesz usunąć ten temat?"","forum.confirmRestoreTopicText":"Czy na pewno chcesz przywrócić ten temat?" ","forum.confirmPurgeTopicText":"Czy na pewno chcesz usunąć ten temat?","forum.watchMessage":"Oglądasz teraz aktualizacje z tej kategorii i wszystkich podkategorii","forum.ignoreMessage":"Teraz ignorowanie aktualizacji z tej kategorii i wszystkich podkategorii","forum.topicMoveSuccess":"Ten temat został pomyślnie przeniesiony do {{category}}","forum.bold":"Bold","forum.italic":"Italic" ","forum.list":"Lista","forum.strikethrough":"Przekreślenie","forum.link":"Link","forum.picture":"Obraz","forum.newTopic":"Nowy temat ","forum.replyingTo":"Odpowiadanie na \"{{title}}\"","forum.editingPost":"Edytowanie postu {{pid}} w {{title}}","forum.tagTooShort": „Wprowadź dłuższy tag. Tagi powinny zawierać co najmniej {{minimumTagLength}} znaków","forum.tagTooLong":"Wprowadź krótszy tag. Tagi nie mogą być dłuższe niż {{maximumTagLength}} znaków","forum.titleTooShort":"Wprowadź dłuższy tytuł. Tytuły powinny zawierać co najmniej {{minimumTitleLength}} znaków.","forum.titleTooLong":"Wprowadź krótszy tytuł. Tytuły nie mogą być dłuższe niż {{maximumTitleLength}} znaków.","forum.notEnoughTags":"Za mało tagów. Tematy muszą mieć co najmniej {{minimumTagsPerTopic}} tagów","forum.contentTooShort":"Wprowadź dłuższy post. Posty powinny zawierać co najmniej {{minimumPostLength}} znaków.","forum.contentTooLong":"Wprowadź krótszy post. Posty nie mogą być dłuższe niż {{maximumPostLength}} znaków.","forum.composerTitlePlaceholder":"Wpisz tutaj tytuł tematu..."","forum.discardConfirmText":"Czy na pewno chcesz odrzucić ten post?","forum.submit":"Prześlij","forum.discard":"Odrzuć","forum.compose":"Utwórz","forum.showPreview":"Pokaż podgląd","forum.hidePodgląd ":"Hide Preview","forum.enterTags":"Wpisz tagi tutaj, od {{minTags}} do {{maxTags}} znaków.","forum.selectTags":"Wybierz tagi (Min: {{minTags}} }}, Maks.: {{maxTags}})","forum.newestToOldest":"Od najnowszych do najstarszych","forum.oldestToNewest":"Od najstarszych do najnowszych","forum.mostPosts":"Większość postów","forum .watching":"Oglądanie","forum.notWatching":"Nie oglądanie","forum.ignoring":"Ignorowanie","forum.threadToolsMarkAllUnread":"Oznacz jako nieprzeczytane dla wszystkich","forum.threadToolsPin":"Pin Topic","forum.threadToolsUnPin":"Odepnij temat","forum.threadToolsLock":"Zablokuj temat","forum.threadToolsUnlock":"Odblokuj temat","forum.threadToolsMove":"Przenieś temat","forum. threadToolsMovePosts":"Przenieś posty","forum.threadToolsMoveAll":"Przenieś wszystko","forum.threadToolsFork":"Rozwiń temat","forum.threadToolsDelete":"Usuń temat","forum.threadToolsRestore":"Przywróć temat ","forum.threadToolsPurge":"Wyczyść temat","forum.threadToolsDeletePosts":"Usuń posty","forum.threadToolsTitle":"Narzędzia tematów","forum.markUnreadSuccess":"Temat oznaczony jako nieprzeczytany","forum .markUnreadForAllSuccess":"Temat oznaczony jako nieprzeczytany dla wszystkich.","forum.confirmreferenceTo":"Re: [{{title}}]({{link}})","forum.topicDeleteMessage":"Ten temat został usunięte. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania tematami mogą go zobaczyć.","forum.staleTitle":"Zamiast tego utworzyć nowy temat?","forum.staleWarning":"Temat, na który odpowiadasz, jest dość stary. Czy zamiast tego chcesz utworzyć nowy temat i odnieść się do niego w swojej odpowiedzi?","forum.staleCreate":"Utwórz nowy temat","forum.staleReply":"Mimo to odpowiedz w tym temacie","forum. deletePost":"Usuń posty","forum.deletePostInstructions":"Kliknij posty, które chcesz usunąć/przeczyścić","forum.movePost":"Przenieś posty","forum.movePostInstructions":"Kliknij posty, które chcesz usunąć move","forum.forkTopic":"Rozwiń temat","forum.forkTopicInstructions":"Kliknij posty, które chcesz rozwikłać","forum.bookmarkInstructions":"Kliknij tutaj, aby powrócić do ostatnio czytanego postu w tym wątku. ","forum.userSaidIn":"{{userslug}} powiedział w {{link}}:","forum.forkSuccess":"Pomyślnie rozwidlił temat!Kliknij tutaj, aby przejść do rozwidlonego tematu.","forum.followingTopicMessage":"Będziesz teraz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś napisze w tym temacie.","forum.notFollowingTopicMessage":"Ten temat będzie widoczny na liście nieprzeczytanych tematów, ale nie będziesz otrzymywać powiadomień, gdy ktoś postów w tym temacie.","forum.ignoringTopicMessage":"Nie będziesz już widzieć tego tematu na liście nieprzeczytanych tematów. Zostaniesz powiadomiony, gdy zostaniesz wymieniony lub Twój post zostanie przegłosowany.","forum.reply":"Reply","forum.locked":"Zablokowany","forum.loginToReply":"Zaloguj się, aby odpowiedzieć"," forum.views":"Widoki","forum.markUnread":"Oznacz jako nieprzeczytane","forum.mostVotes":"Najwięcej głosów","forum.postTools":"Narzędzia do publikowania","forum.tools":"Narzędzia ","forum.delete":"Usuń","forum.restore":"Przywróć","forum.purge":"Wyczyść","forum.viewEditHistory":"Edytuj historię","forum.move":" Move","forum.bookmark":"Bookmark","forum.flagPost":"Oznacz ten post do moderacji","forum.deletePostConfirm":"Czy na pewno chcesz usunąć ten post?","forum.restorePostConfirm ":"Czy na pewno chcesz przywrócić ten post?","forum.purgePostConfirm":"Czy na pewno chcesz usunąć ten post?","forum.flagSubmitSuccess":"Treść została oznaczona do moderacji.", "forum.quote":"Cytat","forum.upvotePost":"Post za głosowanie","forum.downvotePost":"Post za głosowanie","forum.showVoters":"Pokaż wyborców","forum.selectedPostCount":" {{posts}} post(s) selected","forum.noPostSelected":"Nie wybrano postów!","forum.flagModalTitle":"Zgłoś nieodpowiednie treści","forum.flagModalBody":"Hej!
Czy ten post łamieRegulamin forumalboKodeks Piratów? Podaj powód zgłoszenia {{type}} {{id}} do sprawdzenia.","forum.flagModalReason":"Powód zgłoszenia tej treści...","forum.flagModalSubmit":"Prześlij zgłoszenie"," forum.enterTopicTitle":"Wprowadź nowy tytuł tematu","forum.enterTopicId":"Wprowadź identyfikator tematu","forum.diffModalTitle":"Historia edycji postów","forum.diffDescription":"Ten post ma{{różnice}}rewizje. Kliknij jedną z poniższych wersji, aby zobaczyć treść posta w tym momencie.","forum.diffNoRevisionsDescription":"Ten post ma{{różnice}}rewizje.","forum.diffCurrentRevision":"aktualna wersja","forum.diffOriginalRevision":"oryginalna wersja","forum.categoryNoReplies":"Nikt nie odpowiedział","forum.postEditDurationExpired":"Tylko Ty masz pozwolenie edytować posty przez {{duration}} po opublikowaniu","forum.postDeleteDurationExpired":"Możesz usuwać posty tylko przez {{duration}} po opublikowaniu","forum.votersTitle":"Voters","forum. upvoters":"Upvoters","forum.downvoters":"Downvoters","forum.paginationOutOf":"{{pageIndex}} z {{count}}","forum.groups":"Groups","forum .searchCreatorCrew":"Wyszukaj Creator Crew","forum.addNewContent":"Dodaj zawartość","forum.signUp":"Zarejestruj się","forum.creatorCrewImageAlt":"Obraz dla {{username}} treści Creator Crew" ","forum.creatorCrewPlayVideo":"Odtwórz wideo ekipy twórców {{username}} — {{title}}","forum.resizeImage":"Zmień rozmiar obrazu","forum.allState":"Wszystkie stany","forum. openState":"Nowy/Otwarty","forum.wipState":"Prace w toku","forum.moderatedState":"Moderowane","forum.resolvedState":"Rozwiązane","forum.rejectedState":"Odrzucone" ","forum.noFlags":"Brawo! Nie znaleziono flag.","forum.stateHeader":"Stan","forum.reporterHeader":"Raporty","forum.posterHeader":"Poster","forum.reportedAtHeader":"Pierwszy zgłoszony","forum. flagsGraphXKey":"Flagi dzienne","forum.quickFilters":"Szybkie filtry","forum.assignedToMe":"Przypisane do mnie","forum.filterOptions":"Opcje filtra","forum.assigneeFilter":"Cesariusz UID","forum.postIdFilter":"Identyfikator wpisu","forum.categoryFilter":"Kategoria","forum.targetUidFilter":"Oznaczony UID","forum.reporterIdFilter":"UID reportera","forum.applyFilters ":"Zastosuj filtry","forum.lastVersionPlayed":"Ostatnia odtwarzana wersja","forum.scrollTop":"Przewiń do góry","forum.scrollUp":"Przewiń w górę","forum.scrollDown":" Przewiń w dół","forum.scrollBottom":"Przewiń do końca","forum.breadcrumbs":"Breadcrumbs","forum.showingPagingResultOf":"Wyświetlam {{count}} wyników na stronie {{page}} z { {total}}","forum.showingResultsFor":"Pokazuję {{count}} wyników pasujących do '{{term}}'","forum.groupPostsLabel":"{{group}} postów","forum.quickSearch" :"Szybkie wyszukiwanie","forum.searchResults":"Wyniki wyszukiwania","forum.controlsSectionLabel":"Sterowanie filtrowaniem tematów","forum.popularTopicsLabel":"Wyniki popularnych tematów","forum.recentTopicsLabel":"Ostatnie Wyniki tematów","forum.unreadTopicsLabel":"Wyniki nieprzeczytanych tematów","forum.topTopicsLabel":"Wyniki najważniejszych tematów","forum.usersResultsLabel":"Wyniki użytkowników","forum.usersNavigationLabel":"Nawigacja użytkowników", "forum.showingResults":"Wyświetlam {{count}} wyników","forum.noGroupMembersWith":"Brak członków z '{{term}}'","forum.childAccountAccess":"Przepraszamy, ale musisz być mieć co najmniej 13 lat, aby zalogować się na oficjalne fora Sea of ​​Thieves","forum.messageSent":"Message Sent","forum.searchForTags":"Search for Tags","forum.chatNavigationInstructions":"Użyj kontroli + strzałki Góra i Control + strzałka w dół, aby poruszać się po historii czatów","forum.userMessage":"{{username}} mówi {{message}}","forum.messageFromIn":"Nowa wiadomość od {{user}} w { {room}}","forum.chatRoomAriaTitle":"Pokój {{room}}:","forum.chatRoomAriaContent":"Najnowsza wiadomość: {{content}}","forum.messageActions":"Czynności wiadomości czatu dla {{message}}","forum.chatWindow":"Okno czatu","forum.chatRoomsList":"Lista pokoi czatu","forum.chatRooms":"Pokoje czatu","forum.chatMessageRoleDescription":"Wiadomość czatu ","forum.composerWindow":"Okno kompozytora","forum.markAsRare":"Oznacz jako rzadką odpowiedź","forum.enterPost":"Wpisz post tutaj...","forum.markdownHeaderText":"Markdown" ","forum.markdownDescriptionText":"To forum jest obsługiwane przez Markdown. Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, możeszzobacz pełną dokumentacjęza przecenę. (Spowoduje to przejście do zewnętrznej witryny internetowej)","forum.boldMarkdownDescription":"tekst pogrubiony","forum.italicMarkdownDescription":"tekst pisany kursywą","forum.listMarkdownDescription":"list item","forum.strikethroughMarkdownDescription" :"przekreślony tekst","forum.linkMarkdownDescription":"tekst linku","forum.linkMarkdownUrl":"adres URL linku","forum.pictureMarkdownDescription":"tekst alternatywny","forum.pictureMarkdownUrl":"adres URL obrazu", "forum.resizeComposerText":"Zmień rozmiar okna Composer","forum.shareSubmit":"Udostępnij tę treść","forum.shareContent":"Udostępnij swoją zawartość","forum.creatorCrewTitlePlaceholder":"Wpisz tutaj tytuł filmu lub obrazu ...","forum.creatorCrewDescriptionPlaceholder":"Wprowadź opis tutaj...","forum.formattingToolbarLabel":"Pasek narzędzi formatowania Composer","forum.creatorCrewLinkPlaceholder":"Wklej link do swojego filmu lub obrazu tutaj.. .","forum.creatorCrewSubmissionGuidelinesLink":"Przeczytaj naszewskazówki dotyczące wnioskówdla typu treści, które możesz udostępniać. Pola oznaczone * są wymagane.","forum.noCreatorCrewLink":"Wprowadź link do swojej zawartości","forum.invalidCreatorCrewService":"Nieprawidłowa usługa. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi prawidłowych usług treści","forum.noCategorySelected":"Nie wybrano kategorii","forum.lastPostedBy":"Ostatni post użytkownika {{username}}, {{timeago}}","forum.categoryWatchingDescription": "Pokaż tematy w nieprzeczytanych","forum.categoryIgnoringDescription":"Nie pokazuj wątków w nieprzeczytanych","forum.categoryResultsLabel":"{{name}} Category Topics","forum.myContent":"Moja zawartość"," forum.trending":"Trending","forum.likedContent":"Lubię treści","forum.creatorCrewNewTopic":"Ekipa twórców Nowy temat","forum.categoryTopicToolsDescription":"Narzędzia do wybranych tematów w kategorii {{categoryName}} category","forum.categorySortByDescription":"Wybierz listę tematów, sortuj według wartości","forum.categoryWatchingDropdownDescription":"Wybierz stan obserwacji dla kategorii {{categoryName}}","forum.creatorCrewNavigation":"Nawigacja załogi twórcy"," forum.tooManyTags":"Za dużo tagów. Tematy nie mogą mieć więcej niż {{maximumTagsPerTopic}} tagów","forum.composeHelp":"Utwórz pomoc","forum.numberOfOpenRelatedFlags":"{{flags}} New/Open","forum.targetPurged":" Zawartość, do której odnosi się ta flaga, została usunięta i nie jest już dostępna.","forum.votes":"Głosy","forum.upvotesTitle":"Upvotes","forum.downvotesTitle":"Downvotes","forum. reporter":"Reporterzy","forum.userActions":"Akcje użytkownika","forum.startNewChat":"Rozpocznij nowy czat","forum.reportedAt":"Zgłoszono u","forum.description":"Opis" ","forum.poster":"Plakat","forum.postcount":"Liczba postów","forum.numberOfFlaggedPosts":"{{flags}} Oznaczone posty","forum.yes":"Tak","forum .no":"Nie","forum.flagActions":"Akcje flag","forum.assignee":"Cesjonariusz","forum.noAssignee":"Nie przypisano","forum.update":"Aktualizacja", "forum.flagNotes":"Notatki dotyczące flag","forum.noFlagNotes":"Brak udostępnionych notatek","forum.flagHistory":"Historia konta i flag","forum.noFlagHistory":"","forum.flagUpdated" :"Flaga zaktualizowana","forum.noteAdded":"Dodano notatkę","forum.editHistory":"Edytuj historię","forum.filtersActive":"Na tej liście flag jest aktywny jeden lub więcej filtrów"," forum.filtersReset":"Usuń filtry","forum.flagListAria":"Lista flag","forum.bannedDate":"Data zakazu","forum.karmaWhenBanned":"Dni na morzu po zakazie","forum. banHistory":"Ostatnia historia zbanowanych","forum.numberOfBans":"{{bans}} Bans","forum.topicWatchingDescription":"Powiadamiaj mnie o nowych odpowiedziach. Pokaż temat w nieprzeczytanych.","forum.topicNotWatchingDescription":"Nie powiadamiaj mnie o nowych odpowiedziach. Pokaż temat jako nieprzeczytany, jeśli kategoria nie jest ignorowana.","forum.topicIgnoreDescription":"Nie powiadamiaj mnie o nowych odpowiedziach. Nie pokazuj tematu jako nieprzeczytanego.","forum.flagsChartAriaLabel":"Wykres z podniesionymi flagami","forum.topicSortByDescription":"Wybierz temat, posortuj według wartości","forum.topicToolsForTopicDescription":"Narzędzia dla {{title} } topic","forum.topicWatchingDropdownDescription":"Wybierz stan obserwowania dla tematu {{title}}","forum.featuredContent":"Polecane treści","forum.postByUsername":"Wpis autorstwa {{username}}", "forum.topicDeletedMessage":"Ten temat został usunięty. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania tematami mogą to zobaczyć.","forum.viewAllTaggedPosts":"Wyświetl wszystkie posty oznaczone tagiem {{tag}}","forum.numberOfReports":"Liczba raportów","forum.numberOfFlags":" Liczba flag","forum.upvoteFirst":"Pierwszy na post","forum.upvoteThreshold":"1, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200...","forum.allFlagTypes" :"Wszystkie typy flag...","forum.newestFirst":"Najnowsze na początku","forum.oldestFirst":"Najstarsze na pierwszym miejscu","forum.mostReports":"Większość raportów","forum.postsOnly":" Tylko posty...","forum.mostDownvotes":"Najwięcej głosów przeciwnych","forum.mostUpvotes":"Najwięcej głosów pozytywnych","forum.mostReplies":"Najwięcej odpowiedzi","forum.userUnBannedTitle":"Bez bana", "forum.userUnBannedMessage":"Twój ban został zniesiony.","forum.replies":"Odpowiedzi","forum.chats":"Czaty","forum.follows":"Obserwuje","forum.mentions" :"Mentions","forum.newFlags":"Nowe flagi","forum.myFlags":"Flagi przypisane do mnie","forum.ban":"Bany","forum.filterNotifications":"Filtruj powiadomienia", "forum.loginSessionsDescription":"Ta strona umożliwia przeglądanie aktywnych sesji na tym forum i anulowanie ich w razie potrzeby. Możesz odwołać własną sesję, wylogowując się ze swojego konta","forum.loginNoSessions":"Przepraszamy, nie udało się pobrać danych sesji","forum.loginNoCurrentSessions":"Przepraszamy, nie mogliśmy znaleźć Twojej bieżącej sesji","forum .userJoinedChat":"{{username}} dołączył do pokoju","forum.userLeftChat":"{{username}} opuścił pokój","forum.chatRoomRenamed":"{{username}} zmienił nazwę tego pokoju : {{roomName}}","forum.flaggedPost":"Już oznaczone","forum.viewFlags":"Wyświetl flagi","forum.resolveFlags":"Rozwiąż flagi","forum.changeOwner":"Zmień właściciela ","forum.changeOwnerInstruction":"Kliknij posty, które chcesz przypisać innemu użytkownikowi","forum.blacklistDescription":"Czasami blokada konta użytkownika nie jest wystarczającym środkiem odstraszającym. Innym razem ograniczenie dostępu do forum do określonego adresu IP lub zakresu adresów IP jest najlepszym sposobem ochrony forum. W tych scenariuszach możesz dodać kłopotliwe adresy IP lub całe bloki CIDR do tej czarnej listy, co uniemożliwi im logowanie się lub rejestrację nowego konta.","forum.activeRules":"Active Rules","forum.validateBlacklist" ":"Validate Blacklst","forum.applyBlacklist":"Zastosuj czarną listę","forum.syntaxHints":"Wskazówki dotyczące składni","forum.syntaxHintsDescription":"Definiuj pojedynczy adres IP w wierszu. Możesz dodawać bloki IP, o ile są zgodne z formatem CIDR (np. 192.168.100.0/22).\\nMożesz dodawać komentarze, zaczynając od linii z symbolem #.","forum.blacklistHourlyGraphLabel":"Rysunek 1 – Czarna lista hits per hour","forum.blacklistDailyGraphLabel":"Rysunek 2 – Blacklist hits per day","forum.blacklistSuccess":"Blacklist Applied","forum.validBlacklistRules":"{{ważny}}poza{{całkowity}}rule(s) valid.","forum.invalidBlacklistRules":"Następujące{{nieważny}}reguły są nieprawidłowe:","forum.categoryNotWatchingDescription":"Nie powiadamiaj mnie o nowych odpowiedziach.Pokaż temat jako nieprzeczytany, jeśli kategoria nie jest ignorowana.","forum.noWatchMessage":"Nie oglądasz aktualizacji z tej kategorii i wszystkich subcategories.","forum.pleaseSelect":"Wybierz","forum.changeAll":"Zmień wszystko","forum.watchedCategories":"Obserwowane kategorie","forum.noCategories":"Brak kategorii","forum .pinExpiryTitle":"PIN (z wygaśnięciem)","forum.pinModalHelp":"Możesz tutaj opcjonalnie ustawić datę wygaśnięcia dla przypiętych tematów. Alternatywnie możesz pozostawić to pole puste, aby temat pozostał przypięty, dopóki nie zostanie ręcznie odpięty.","forum.selectDate":"Data wygaśnięcia","forum.pinned":"Przypięty","forum.pinnedWithExpiry":" Przypięte do {{expiry}}","forum.scheduleTopic":"Schedule Topic","forum.invalidSchedule":"Wprowadź prawidłową datę i godzinę.","forum.scheduledToPast":"Wybierz datę w future.","forum.scheduleTitle":"Temat harmonogramu","forum.scheduleDate":"Data harmonogramu","forum.scheduleTime":"Czas harmonogramu","forum.scheduleInstructions":"Wybierz godzinę i datę, aby zaplanować temat.","forum.schedule":"Schedule","forum.any":"Dowolny","forum.matchWords":"Dopasuj słowa","forum.cancelScheduling":"Anuluj planowanie"," forum.scheduled":"Zaplanowane","forum.invalidDate":"Nieprawidłowa data","forum.reconnectedToForum":"Ponownie połączyłeś się z forum.","forum.reconnectToForumFailed":"Nie można połączyć się z serwerem w tym momencie czas. Kliknij tutaj, aby spróbować ponownie, lub spróbuj ponownie później.","forum.reconnectingToForum":"Poczekaj, spróbujemy połączyć się ponownie.","forum.sessionMismatch":"Wygląda na to, że Twoja sesja logowania nie jest już zgodna z serwerem. Odśwież tę stronę. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyloguj się i zaloguj ponownie.","forum.invalidSession":"Wygląda na to, że Twoja sesja logowania nie jest już aktywna. Odśwież tę stronę. Jeśli problem będzie się powtarzał, wyloguj się i zaloguj ponownie.","forum.merge":"Merge","forum.mergeTopics":"Scal tematy","forum.mergeTopicsDescription":"Kliknij tematy, które chcesz scalić lub wyszukaj je","forum.topicsToMerge":"Lista tematów do połączenia","forum.mergeOptions":"Opcje scalania","forum.mergeOptionTopicLabel":"Wybierz główny temat","forum.mergeOptionTitleLabel":"Lub Wprowadź nowy tytuł","forum.searchForTopics":"Wyszukaj tematy","forum.newTitleForTopic":"Nowy tytuł tematu","forum.invalidData":"Nieprawidłowe dane","forum.forbidden":"Zabronione ","forum.unknownError":"Błąd","forum.pageNotFound":"Nie znaleziono strony","forum.confirmDeleteNote":"Czy na pewno chcesz usunąć tę notatkę dotyczącą flagi?"","forum.noteDeleted": "Notatka usunięta","forum.deleteNote":"Usuń notatkę","forum.moderationNoteDescription":"Wprowadź uwagi o {{username}}. Te notatki będą widoczne we wszystkich flagach związanych z {{username}}. NIE używaj tych notatek do notatek specyficznych dla flagi. Uwagi dotyczące flag należy dodać w sekcji \"Flags Notes\".","forum.previewLabel":"Przełącz podgląd pierwszego postu {{title}}","forum.sortablePinLabel":"Przypięty temat {{title} } - zmień kolejność przypiętych tematów poprzez przeciągnij/upuść lub wybierz temat za pomocą klawisza enter/spacji, aby przenieść go za pomocą klawiszy strzałek","forum.selectedSortablePinLabel":"Przypięty temat {{title}} - zmień kolejność przypiętych tematów za pomocą klawiszy strzałek w górę/w dół i naciśnij klawisz Enter/spacja, aby potwierdzić lub klawisz Escape, aby anulować","forum.assignToMe":"Przypisz do mnie","forum.profileComboLabel":"Wyświetl użytkownika","forum.muteUserTitle":"Wycisz konto","forum. muteUser":"Wycisz użytkownika","forum.muteLength":"Długość wyciszenia","forum.mute":"Wycisz","forum.unmute":"Włącz wyciszenie","forum.muted":"Wyciszony"," forum.mutedDate":"Data wyciszenia","forum.muteHistory":"Historia wyciszenia","forum.numberOfMutes":"{{mutes}} Mutes","forum.until":"Do","forum.groupChats ":"Czaty grupowe","forum.flagDescription":"Opis flagi"},"pageType":"forum","forumSettings":{"categoryTopicSort":"najnowsze_do_najstarszych","topicPostSort":"najstarsze do_najnowszych","minimumTagsNa temat ":0,"maximumTagsPerTopic":5,"minimumTagLength":2,"maximumTagLength":20,"minimumTitleLength":3,"maximumTitleLength":255,"minimumPostLength":8,"maximumPostLength":32767,"postsPerPage": 35,"disableChatMessageEditing":false,"contentCreatorId":78,"contentCreatorSignUpUrl":"/creator-crew","contentCreatorGuidelinesUrl":"/forum/topic/102350/creator-crew-submission-guidelines"},"sessionMessages" :[],"globalCountdownConfig":{"now":"2023-07-29T03:20:06+00:00","endDate":"2023-06-01 16:00:00Z","startDate": "2023-06-01 16:00:00Z","tekst":"

Ostatni etap Polowania na Zbieracza jest już dostępny!

","expired":true,"strings":{"dni":"dni","hours":"godziny","minuty":"minuty","sekundy":"sekundy"},"włączone": "","url":"/the-hoarders-hunt","theme":"purple","countDownStyle":"large"},"fogConfig":{"showFog":false},"user":{ "r-gtg":"","r-pic":"","r-fou":fałsz,"r-tid":"","r-tun":"","r-ytid": "","r-ytun":"","r-twd":"","r-twn":"","r-did":"","r-fid":"","r -fun":"","r-iid":"","r-iun":"","r-icc":fałsz,"r-ccs":"","r-nin":fałsz, "r-nib":fałsz,"r-ent":"","r-tcv":"","r-ctv":"","r-tdp":fałsz,"r-tdv":" ","r-mkt":fałsz,"r-rmc":"","r-rac":"","r-trc":"","r-ytrc":"","r-wrc" ":"","r-drc":"","r-frc":"","r-irc":"","r-stv":"","r-aid":"", "r-aun":"","r-tpe":fałsz,"r-fmi":"0","r-fmb":fałsz,"r-fmbr":null,"r-nis":fałsz ","r-age":"","r-ipb":fałsz,"r-pat":"","r-pra":fałsz,"HutGroupEmailAddress":"","r-rew":fałsz, "isRareStaff": fałsz}};

Dzwon do nurkowania głębinowego (2024)

FAQs

Ile kosztuje zestaw płetwonurka? ›

Gdy zsumujemy ze sobą je wszystkie, podstawowy zestaw do nurkowania możemy kupić od 5000 do 15000 złotych.

Jak działa dzwoń nurkowy? ›

Taki dzwon można opuścić na dno jakiegoś zbiornika i człowiek może w nim pracować, np. chodząc po dnie rzeki i montując jakieś podwodne urządzenia. Do takiego dzwonu jest podłączony przewód z powietrzem. W środku trzeba tłoczyć powietrze po to, żeby wyrównać ciśnienie.

Ile kosztuje sprzęt do nurkowania? ›

Szybkie obliczenia wskazują, że najtańszy komplet akcesoriów do nurkowania to wydatek rzędu 5000-6000 zł. Niemniej taki sprzęt często będzie odstawał jakością od profesjonalnego wyposażenia. Jeżeli więc nurek chce zakupić profesjonalne akcesoria, wówczas koszt takiej inwestycji wyniesie nawet 12000-15000 zł.

Jak nazywa się sprzęt do nurkowania? ›

3. Sprzęt pomocniczy
balastbalastowy pasbalast na nogi
manometr nurkowykonsolaświatło chemiczne
noż nurkowynóż do siecisekator nurkowy
kołowrotekkołowrotek jaskiniowyszpulka
karabinkiboje nurkowekask nurkowy
15 more rows

Ile kosztuje kurs na nurka? ›

Podstawowa cena kursu PADI OWD to 1750 zł (kurs kończony na wodach otwartych podczas wyjazdu klubowego). Dostępne są również inne warianty kursu PADI OWD. Weekendowy kurs kosztuje 2200 zł, kurs rodzinny 1600 zł (min.

Ile kosztuje rebreather? ›

W większości rebreatherów są trzy, w zupełności wystarczające, reszta to jest tylko fanaberia. Trzy czujniki tlenu to jest mniej niż 1200 zł raz w roku i wypada też raz w roku zrobić serwis tego rebreathera, myślę, że koszt zależy od producenta, między 1500 zł a 2500 zł kompletny serwis.

Do jakiej głębokości można nurkować bez dekompresji? ›

sportu nurkowego. (choroba dekompresyjna, toksyczność tlenu). Nie nurkować głębiej niż max. głębokość zalecana przez organizacje nurkowe- 40m.

Kto wynalazł skafander nurkowy? ›

Da Vinci ze Śląska. Autorem pierwszej koncepcji kombinezonu nurkowego był Leonardo da Vinci, ale jego pomysł nie został nigdy zrealizowany. To Ślązak Karl Heinrich Klingert jako pierwszy zaprojektował i następnie wykonał w pełni użyteczny skafander do poruszania się pod wodą.

Kiedy wynaleziono sprzęt do nurkowania? ›

Oficjalnie wynalezienie kombinezonu nurkowego przypisuje się niemieckiemu naukowcowi, pracującemu w Anglii w XIX w. Augustowi Siebe. Wnikliwsze badania historyczne dowodzą jednak, iż Siebe był jedynie realizatorem projektów braci John'a i Charles'a Deane z lat dwudziestych XIX wieku.

Ile kosztuje wypożyczenie butli do nurkowania? ›

Cennik wypożyczalni sprzętu nurkowego
Sprzęt1 dzień1 tydzień
Komplet sprzętu rec *200 zł750 zł
Komplet Sidemount **220zł800 zł
Butla nurkowa + GAS40 zł100 zł
Twin + GAS60 zł250 zł
23 more rows

Jak napełnić butlę do nurkowania? ›

Typowe butle nurkowe napełnianie są sprężonym powietrzem. Normalnym sprężonym powietrzem (nie tlenem), sprężanym do butli przy pomocy wysokociśnieniowych sprężarek. Powietrze to, jest tylko podczas procesu sprężania dodatkowo przefiltrowane, aby pozbawić je typowych zanieczyszczeń oraz nadmiaru wilgoci.

Ile kosztuje wypożyczenie sprzetu do nurkowania? ›

Cennik wypożyczenia sprzętu nurkowego
Sprzęt1 dzieńweekend
Komplet sprzętu z pianką 1)150 zł300 zł
Komplet sprzętu z suchym skafandrem 2)200 zł400 zł
Komplet sprzętu Sidemount 3)220 zł440 zł
Komplet sprzętu technicznego 4)220 zł440 zł
32 more rows

Na jaką głębokość może zanurzyć się człowiek? ›

Za graniczną głębokość możliwą do uzyskania na zatrzymanym oddechu przyjmuje się 30 metrów. Odpowiada to czterokrotnemu zmniejszeniu objętości płuc. Jednak aktualny rekord głębokości osiągniętej na zatrzymanym oddechu przekracza 100 metrów.

Jak długo można nurkować? ›

Bezpośrednio po nurkowaniu nie można lecieć samolotem, należy odczekać pewien czas - przeważnie kilka godzin. Możemy kierować się zaleceniami tabel nurkowych lub komputerów nurkowych. Ogólne zalecenia dla są takie aby nie nurkować minimalnie: 12h jeżeli wykonane zostało jedno nurkowanie bezdekompresyjne.

Co zabrac na pierwsze nurkowanie? ›

Podstawowa lista to płetwy, maska (+ zapasowa), automaty, komputer nurkowy, skrzydło/jacket, buty nurkowe, pianka lub suchy skafander, kaptur, latarka.

Ile kosztuje wypożyczenie sprzętu do nurkowania? ›

Cennik wypożyczenia sprzętu nurkowego
Sprzęt1 dzieńweekend
Komplet sprzętu z pianką 1)150 zł300 zł
Komplet sprzętu z suchym skafandrem 2)200 zł400 zł
Komplet sprzętu Sidemount 3)220 zł440 zł
Komplet sprzętu technicznego 4)220 zł440 zł
32 more rows

Ile kosztuje Aqualung? ›

Jeśli do tej pory miałeś automat do nurkowania przystosowany tylko do ciepłych wód, warto go wymienić na model Apeks XTX 200 lub Aqualung Legend 3 w zestawie z octopusem. W obu przypadkach zapłacisz ponad 2000 zł, ale wraz z kolejnymi kursami nie będziesz musiał wymieniać automatów, a tylko rozbudować zestaw.

Jakie są kursy nurkowania? ›

Nurkowanie głębokie – powyżej 40 metrów głębokości, wymagające specjalistycznego sprzętu i umiejętności. Nurkowanie nocne – obserwacja podwodnego życia, niezbędne jest dobre oświetlenie. Nurkowanie nawigacyjne – nauka o naturalnym ukształtowaniu podłoża, używaniu kompasu i głębokościomierza do przemieszczania pod wodą.

Jak wybrać zestaw do snorkelingu? ›

Aby rozpocząć przygodę ze snorkelingiem wystarczy podstawowy zestaw ABC: maska, fajka i płetwy. Dziś zestaw taki kupisz już w granicach 50 zł. Zanim wydasz te pieniądze zastanów się, czy nie warto kupić coś porządniejszego, co będzie służyło Ci przez kilka lat.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5848

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.